Logo
Denna applikation är framtagen och ägs av Ammiella.
Det är förbjudet att på något sätt kopiera eller sprida information som hämtats från denna applikation och dess databas.
Informationen är hämtad från resp rasklubbs uppgifter, i huvudsak från klubbens kritikkopior, samt från SKK’s Hunddata i de fall kritik-kopior saknas, men resultaten ändå registrerats.

Vi gör naturligtvis vårt bästa för att försäkra oss om att all information är så korrekt som möjligt, men avsäger oss allt ansvar för förluster eller skador som eventuellt uppstår hos användaren till följd av information från denna webbplats. Vi rekommenderar dig att kontrollera viktig information innan den används.

Copyright:
Ammiella
org: 650403-4882

Ikoner som används i applikationen är med tillstånd hämtade från Fatcow och Sweetie.